อภิปรายทางวิชาการ “บทเรียนการแก้ปัญหาภัยพิบัติ : มุมมองภาครัฐ และภาคเอกชน”
อภิปรายทางวิชาการ “บทเรียนการแก้ปัญหาภัยพิบัติ : มุมมองภาครัฐ และภาคเอกชน”
ออกอากาศ : 08 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 835 ครั้ง
ปาฐกถาพิเศษ “ทางออกภัยพิบัติของประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
ปาฐกถาพิเศษ “ทางออกภัยพิบัติของประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
ออกอากาศ : 07 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 643 ครั้ง
ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน (ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม)
ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน (ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม)
ออกอากาศ : 01 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 969 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง (ศ.ดร.ณัฏพงศ์  ทองภักดี)
เศรษฐกิจพอเพียง (ศ.ดร.ณัฏพงศ์ ทองภักดี)
ออกอากาศ : 03 มี.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,181 ครั้ง
บทเรียนประเทศไทย กับ มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
บทเรียนประเทศไทย กับ มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ออกอากาศ : 20 ก.พ. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 749 ครั้ง
เสวนาวิชาการ “มหาอุทกภัย : ใครต้องรับผิดชอบ?”
เสวนาวิชาการ “มหาอุทกภัย : ใครต้องรับผิดชอบ?”
ออกอากาศ : 20 ก.พ. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 822 ครั้ง
กลยุทธ์การดูแลคนเรือนแสน (ผลิตโดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า)
กลยุทธ์การดูแลคนเรือนแสน (ผลิตโดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า)
ออกอากาศ : 20 ก.พ. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 839 ครั้ง
ศูนย์ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ นิด้า
ศูนย์ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ นิด้า
ออกอากาศ : 15 ต.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 1,004 ครั้ง
EROPA 2011
EROPA 2011
ออกอากาศ : 09 ต.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 838 ครั้ง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ออกอากาศ : 08 ต.ค. 2554
โดย : admin
ผู้ชม : 1,582 ครั้ง
ศิษย์เก่านิด้า ผู้ว่าฯ ประชาชน
ศิษย์เก่านิด้า ผู้ว่าฯ ประชาชน
ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 877 ครั้ง
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ออกอากาศ : 08 ธ.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 846 ครั้ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ออกอากาศ : 01 ธ.ค. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 878 ครั้ง
กลยุทธ์เชิงรุก
กลยุทธ์เชิงรุก
ออกอากาศ : 17 พ.ย. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 898 ครั้ง
รำลึกวีรชนคนเดือนตุลา
รำลึกวีรชนคนเดือนตุลา
ออกอากาศ : 10 พ.ย. 2553
โดย : admin
ผู้ชม : 861 ครั้ง
จำนวนหน้า 5/7
[ Prev ] 1 2 3 4 5 6 7 [ Next ]