การบริหารความหลากหลายในองค์กร Workforce Diversity (เนื่องในการสัมมนา
การบริหารความหลากหลายในองค์กร Workforce Diversity (เนื่องในการสัมมนา "ทำองค์กรไทยให้แข่งขันได้ภายใต้เศรษฐกิจเสรีอาเซียน 2015")
ออกอากาศ : 03 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,399 ครั้ง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและบุคลากร HR Branding (เนื่องในการสัมมนา
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและบุคลากร HR Branding (เนื่องในการสัมมนา "ทำองค์กรไทยให้แข่งขันได้ภายใต้เศรษฐกิจเสรีอาเซียน 2015")
ออกอากาศ : 02 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,608 ครั้ง
นิติศาสตร์ นิด้า กับมิติที่น่าสนใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สนับสนุนโดย คณะนิติศาสตร์ NIDA)
นิติศาสตร์ นิด้า กับมิติที่น่าสนใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สนับสนุนโดย คณะนิติศาสตร์ NIDA)
ออกอากาศ : 26 พ.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,301 ครั้ง
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ขณะเกิดอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (ดร.นรีนุช  ดำรงชัย)
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ขณะเกิดอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (ดร.นรีนุช ดำรงชัย)
ออกอากาศ : 20 พ.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,601 ครั้ง
AEC กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (สนับสนุนโดย สำนักวิจัย นิด้า)
AEC กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (สนับสนุนโดย สำนักวิจัย นิด้า)
ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,899 ครั้ง
นวัตกรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์โลกอนาคต (คุณศุภชัย  เจียรวนนท์)
นวัตกรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์โลกอนาคต (คุณศุภชัย เจียรวนนท์)
ออกอากาศ : 13 พ.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,427 ครั้ง
เที่ยวทั่วแดนกับแมนเมย์ ตอน กิจกรรมวันว่าง
เที่ยวทั่วแดนกับแมนเมย์ ตอน กิจกรรมวันว่าง
ออกอากาศ : 12 พ.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,026 ครั้ง
โรงเรียนไผ่นอกกอ (นายมีชัย  วีระไวยทยะ)
โรงเรียนไผ่นอกกอ (นายมีชัย วีระไวยทยะ)
ออกอากาศ : 06 พ.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,368 ครั้ง
คุณค่าความเป็นครูกับการสร้างชาติ (ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์)
คุณค่าความเป็นครูกับการสร้างชาติ (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
ออกอากาศ : 05 พ.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 902 ครั้ง
แผนปรองดองแห่งชาติและสถานการณ์ทางการเมือง (ศ.ดร.อุดม  ฑุมโฆษิต)
แผนปรองดองแห่งชาติและสถานการณ์ทางการเมือง (ศ.ดร.อุดม ฑุมโฆษิต)
ออกอากาศ : 29 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 752 ครั้ง
ปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรมกับอุตสาหกรรมไทย” (ศาสตราพิชาน ดร.ทนง  พิทยะ)
ปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรมกับอุตสาหกรรมไทย” (ศาสตราพิชาน ดร.ทนง พิทยะ)
ออกอากาศ : 28 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 838 ครั้ง
การเรียนดี กีฬาเด่น (คุณวนิดา  ประภาวสิทธิ์ และคุณขวัญ  ดีประเสริฐ)
การเรียนดี กีฬาเด่น (คุณวนิดา ประภาวสิทธิ์ และคุณขวัญ ดีประเสริฐ)
ออกอากาศ : 22 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 879 ครั้ง
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา)
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา)
ออกอากาศ : 21 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,462 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติกับนวัตกรรมทางธุรกิจ (ศาสตราพิชาน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ยุทธศาสตร์ชาติกับนวัตกรรมทางธุรกิจ (ศาสตราพิชาน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ออกอากาศ : 15 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,174 ครั้ง
เที่ยวทั่วแดนกับแมนเมย์ ตอน Amazing Khanom (คุณอลงกต  วัชรสิทธุ์)
เที่ยวทั่วแดนกับแมนเมย์ ตอน Amazing Khanom (คุณอลงกต วัชรสิทธุ์)
ออกอากาศ : 14 เม.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 806 ครั้ง
จำนวนหน้า 4/7
[ Prev ] 1 2 3 4 5 6 7 [ Next ]
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน