ตอนที่ 10 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ตอนที่ 10 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 23 ต.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 3,617 ครั้ง
ตอนที่ 9 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจการเกษตรของไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ตอนที่ 9 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจการเกษตรของไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 22 ต.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 3,810 ครั้ง
ตอนที่ 8 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจพาณิชยกรรมของไทย โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค
ตอนที่ 8 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจพาณิชยกรรมของไทย โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค
ออกอากาศ : 07 ต.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 3,926 ครั้ง
ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจบริการของไทย โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค
ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจบริการของไทย โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค
ออกอากาศ : 06 ต.ค. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 4,700 ครั้ง
International Program in Thailand (Dr. Sid  Suntrayuth)
International Program in Thailand (Dr. Sid Suntrayuth)
ออกอากาศ : 30 ก.ย. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 2,155 ครั้ง
นิเทศศาสตร์และนวตกรรมที่นิด้า โดย รศ.ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์และ ดร.วิเชียร  ลัทธิพงศ์พันธ์
นิเทศศาสตร์และนวตกรรมที่นิด้า โดย รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์และ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์
ออกอากาศ : 29 ก.ย. 2555
โดย : natthanan
ผู้ชม : 1,744 ครั้ง
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 23 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 5,061 ครั้ง
NITI Academic Forum
NITI Academic Forum "ปฏิรูปประเทศไทย ใครกำหนด?"
ออกอากาศ : 22 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 774 ครั้ง
บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ "Innovations which impact to our careere after AEC 2012"
ออกอากาศ : 16 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 970 ครั้ง
บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ "มาตรการการคลังเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาของคนจน"
ออกอากาศ : 15 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 832 ครั้ง
การปฏิรูปโครงสร้างกรุงเทพมหานคร โดยภาคประชาชน
การปฏิรูปโครงสร้างกรุงเทพมหานคร โดยภาคประชาชน
ออกอากาศ : 09 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 857 ครั้ง
การแข่งขันการตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว
การแข่งขันการตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว "รางวัลบุรฉัตรไชยากร"
ออกอากาศ : 08 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 885 ครั้ง
HROD Talk ครั้งที่ 43
HROD Talk ครั้งที่ 43 "ทำอย่างไรให้องค์กรเป็นหนึ่งในดวงใจคนเก่ง"
ออกอากาศ : 02 ก.ย. 2555
โดย : Natthanan
ผู้ชม : 1,008 ครั้ง
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อสาธารณสุขไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อสาธารณสุขไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 01 ก.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 4,475 ครั้ง
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อสถานศึกษาไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อสถานศึกษาไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 12 ส.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 5,044 ครั้ง
จำนวนหน้า 2/7
[ Prev ] 1 2 3 4 5 6 7 [ Next ]