แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร บทเรียนจากโครงการจำนำข้าว
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร บทเรียนจากโครงการจำนำข้าว
ออกอากาศ : 02 ธ.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 240 ครั้ง
อิศรา ชูวิศิษฐ์ ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อิศรา ชูวิศิษฐ์ ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ออกอากาศ : 26 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 394 ครั้ง
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ภายใต้ AEC
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ภายใต้ AEC
ออกอากาศ : 25 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 179 ครั้ง
พัชรศิริ  เกียรติกำจาย ศิษย์เก่าจากคณะสถิติประยุกต์
พัชรศิริ เกียรติกำจาย ศิษย์เก่าจากคณะสถิติประยุกต์
ออกอากาศ : 19 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 268 ครั้ง
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ออกอากาศ : 18 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 144 ครั้ง
อัจฉรา จุ้ยเจริญ ศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร
อัจฉรา จุ้ยเจริญ ศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร
ออกอากาศ : 12 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 472 ครั้ง
การลงทุนภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
การลงทุนภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ออกอากาศ : 11 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 215 ครั้ง
ณัฐบูรณ์  พรรัตนเจริญ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ออกอากาศ : 05 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 335 ครั้ง
พัฒนาทุนมนุษย์ ในบริบทอาเซียน
พัฒนาทุนมนุษย์ ในบริบทอาเซียน
ออกอากาศ : 04 พ.ย. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 227 ครั้ง
สุรินทร์ สินรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สุรินทร์ สินรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ออกอากาศ : 29 ต.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 366 ครั้ง
การกระตุ้นเศรษฐกิจกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
การกระตุ้นเศรษฐกิจกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ออกอากาศ : 28 ต.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 231 ครั้ง
ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ออกอากาศ : 22 ต.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 206 ครั้ง
วิเชียร เอมประเสริฐสุข ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์
วิเชียร เอมประเสริฐสุข ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ออกอากาศ : 15 ต.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 330 ครั้ง
ปฏิรูปการเมืองไทยด้วยปัญญา
ปฏิรูปการเมืองไทยด้วยปัญญา
ออกอากาศ : 14 ต.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 277 ครั้ง
พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู ศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์
พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู ศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์
ออกอากาศ : 08 ต.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 367 ครั้ง
จำนวนหน้า 8/47