เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจไทย
เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจไทย
ออกอากาศ : 10 ก.พ. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 123 ครั้ง
สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ศิษย์เก่าจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ศิษย์เก่าจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ออกอากาศ : 04 ก.พ. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 267 ครั้ง
เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : เทรนด์เทคโนโลยี
เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : เทรนด์เทคโนโลยี
ออกอากาศ : 03 ก.พ. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 141 ครั้ง
สุเมธ  ช่างเรือ ผู้ช่วยประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว
สุเมธ ช่างเรือ ผู้ช่วยประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว
ออกอากาศ : 28 ม.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 332 ครั้ง
เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : กฎหมายการค้าการลงทุน สังคม และการเมือง
เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : กฎหมายการค้าการลงทุน สังคม และการเมือง
ออกอากาศ : 27 ม.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 229 ครั้ง
เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : การศึกษา และการท่องเที่ยวไทย
เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 : การศึกษา และการท่องเที่ยวไทย
ออกอากาศ : 20 ม.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 143 ครั้ง
สุวัฒน์  เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ กปร. ศิษย์เก่าจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิ
สุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ กปร. ศิษย์เก่าจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิ
ออกอากาศ : 14 ม.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 403 ครั้ง
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
ออกอากาศ : 13 ม.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 181 ครั้ง
พลเอกหัสพงษ์ ยุวนวรรธนะ ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พลเอกหัสพงษ์ ยุวนวรรธนะ ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ออกอากาศ : 07 ม.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 355 ครั้ง
บริหารธุรกิจ นิด้า ผงาดสู่เวทีระดับโลก
บริหารธุรกิจ นิด้า ผงาดสู่เวทีระดับโลก
ออกอากาศ : 06 ม.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 134 ครั้ง
"รถทัวร์ต้นทุนต่ำ” จริงหรือฝันไป? : Megabus ปฏิวัติรูปแบบธุรกิจรถทัวร์ระหว่างเมืองใหญ่
ออกอากาศ : 30 ธ.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 114 ครั้ง
ศิษย์เก่า...ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสถาบันการศึกษา
ศิษย์เก่า...ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสถาบันการศึกษา
ออกอากาศ : 23 ธ.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 112 ครั้ง
นันทนา วงษ์ไทย  ศิษย์เก่าจากคณะภาษาและการสื่อสาร
นันทนา วงษ์ไทย ศิษย์เก่าจากคณะภาษาและการสื่อสาร
ออกอากาศ : 10 ธ.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 281 ครั้ง
ถอดรหัสพระมหาชนก จากมุมมองการพัฒนาคนและองค์กร
ถอดรหัสพระมหาชนก จากมุมมองการพัฒนาคนและองค์กร
ออกอากาศ : 09 ธ.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 192 ครั้ง
นภัค จิตศานติกุล ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
นภัค จิตศานติกุล ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ออกอากาศ : 03 ธ.ค. 2015
โดย : natthanan
ผู้ชม : 304 ครั้ง
จำนวนหน้า 7/47