ความท้าทายและการปรับตัวของผู้บริหารภาครัฐเพื่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ
ความท้าทายและการปรับตัวของผู้บริหารภาครัฐเพื่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ
ออกอากาศ : 15 ก.พ. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 111 ครั้ง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ออกอากาศ : 08 ก.พ. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 99 ครั้ง
NIDA International Business Conference 2017
NIDA International Business Conference 2017
ออกอากาศ : 01 ก.พ. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 118 ครั้ง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
ออกอากาศ : 31 ม.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 244 ครั้ง
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งแรก
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งแรก
ออกอากาศ : 30 ม.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 133 ครั้ง
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งหลัง
การซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ครึ่งหลัง
ออกอากาศ : 30 ม.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 139 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการท่องเที่ยว
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการท่องเที่ยว
ออกอากาศ : 25 ม.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 82 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระราชอัฉริยภาพ ด้านการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระราชอัฉริยภาพ ด้านการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ออกอากาศ : 18 ม.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 66 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน การพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน การพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ
ออกอากาศ : 11 ม.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 76 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ ด้านการสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ ด้านการสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ออกอากาศ : 04 ม.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 93 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน จากวิสัยทัศน์พ่อสู่รากฐานสถิติไทย
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน จากวิสัยทัศน์พ่อสู่รากฐานสถิติไทย
ออกอากาศ : 28 ธ.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 51 ครั้ง
ผู้บริหารพบประชาคมนิด้า
ผู้บริหารพบประชาคมนิด้า
ออกอากาศ : 28 ธ.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 66 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชา สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน แรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชา สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ออกอากาศ : 21 ธ.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 68 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ออกอากาศ : 14 ธ.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 44 ครั้ง
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารการพัฒนา
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารการพัฒนา
ออกอากาศ : 07 ธ.ค. 2016
โดย : natthanan
ผู้ชม : 43 ครั้ง
จำนวนหน้า 3/47