อาชีพแห่งอนาคต : Financial Planner นักวางแผนการเงิน
อาชีพแห่งอนาคต : Financial Planner นักวางแผนการเงิน
ออกอากาศ : 31 พ.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 176 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : นักกฎหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อาชีพแห่งอนาคต : นักกฎหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ออกอากาศ : 24 พ.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 69 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : Environmental Consultant
อาชีพแห่งอนาคต : Environmental Consultant
ออกอากาศ : 17 พ.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 93 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0
ออกอากาศ : 10 พ.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 114 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : Data Scientist
อาชีพแห่งอนาคต : Data Scientist
ออกอากาศ : 03 พ.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 110 ครั้ง
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านภาษาและการสื่อสาร
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านภาษาและการสื่อสาร
ออกอากาศ : 26 เม.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 120 ครั้ง
โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน
โอกาสของตลาดฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน
ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 125 ครั้ง
รางวัลเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รางวัลเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ออกอากาศ : 12 เม.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 94 ครั้ง
"51 ปี นิด้า ก่อตั้งจากพระราชดำริ สู่ความเป็นเลิศทางบัณฑิตศึกษา"
ออกอากาศ : 05 เม.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 85 ครั้ง
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านกฎหมาย
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านกฎหมาย
ออกอากาศ : 29 มี.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 111 ครั้ง
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ...ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
ออกอากาศ : 22 มี.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 126 ครั้ง
งานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 51 ปี นิด้า
งานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 51 ปี นิด้า
ออกอากาศ : 15 มี.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 109 ครั้ง
ลูกนิด้า...สานต่อศาสตร์พระราชา
ลูกนิด้า...สานต่อศาสตร์พระราชา
ออกอากาศ : 08 มี.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 120 ครั้ง
พัฒนาความเป็นผู้นำตามรอยพระบาทพระราชา
พัฒนาความเป็นผู้นำตามรอยพระบาทพระราชา
ออกอากาศ : 01 มี.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 113 ครั้ง
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน ปราชญ์แห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่
ในหลวง ร.๙ กับนิด้า ตอน ปราชญ์แห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่
ออกอากาศ : 22 ก.พ. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 102 ครั้ง
จำนวนหน้า 2/47