การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การท่องเที่ยว 4.0
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การท่องเที่ยว 4.0
ออกอากาศ : 13 ก.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 13 ครั้ง
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน นวัตกรรมผู้นำ 4.0
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน นวัตกรรมผู้นำ 4.0
ออกอากาศ : 06 ก.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 24 ครั้ง
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน ธรรมาภิบาล 4.0
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน ธรรมาภิบาล 4.0
ออกอากาศ : 30 ส.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 16 ครั้ง
ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง
ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง
ออกอากาศ : 23 ส.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 35 ครั้ง
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 2 การจัดการพลังงานอัจฉริยะ
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 2 การจัดการพลังงานอัจฉริยะ
ออกอากาศ : 16 ส.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 30 ครั้ง
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 1 ชุมชนอัจฉริยะ
NIDA Smart City เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต: ตอนที่ 1 ชุมชนอัจฉริยะ
ออกอากาศ : 09 ส.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 46 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคราะห์ข้อมูล
อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคราะห์ข้อมูล
ออกอากาศ : 02 ส.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 42 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุรกิจในยุค Thailand 4.0
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุรกิจในยุค Thailand 4.0
ออกอากาศ : 26 ก.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 48 ครั้ง
นักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
นักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
ออกอากาศ : 19 ก.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 41 ครั้ง
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตัดสินใจอย่างนักบริหาร
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตัดสินใจอย่างนักบริหาร
ออกอากาศ : 12 ก.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 56 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรม
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรม
ออกอากาศ : 05 ก.ค. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 67 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคม
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคม
ออกอากาศ : 28 มิ.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 167 ครั้ง
NIDA Smart Compact City มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA Smart Compact City มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 74 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้านการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้านการสื่อสารในยุค Thailand 4.0
ออกอากาศ : 14 มิ.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 86 ครั้ง
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
ออกอากาศ : 07 มิ.ย. 2017
โดย : natthanan
ผู้ชม : 73 ครั้ง
จำนวนหน้า 1/47
[ ก่อนหน้า ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ ถัดไป ]