การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การท่องเที่ยว 4.0รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การท่องเที่ยว 4.0"
โดย อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
และผศ.ดร.สุวารี นามวงค์ (อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว) 
และนางสาวณัฐฐาพร วงศ์ประทีป (นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
 
ออกอากาศ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 06 ก.ย. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 30 ส.ค. 2560
ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยค...
ออกอากาศ 23 ส.ค. 2560
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 16 ส.ค. 2560
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน