อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรมรายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรม"
โดย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ (อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
- คุณจิระพงษ์ ผลประสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่แผนกคอมพิวเตอร์ สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ออกอากาศ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเม...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2560
NIDA Smart Compact City ม...
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้า...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหา...
ออกอากาศ 07 มิ.ย. 2560
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน