อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคมรายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคม"
โดย  ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์(อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) และ
นางสาวสุภัจจา อังค์สุวรรณ(นักศึกษาทุน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า)
ออกอากาศ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรต์(นิด้า)
NIDA Smart Compact City ม...
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้า...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหา...
ออกอากาศ 07 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : Financia...
ออกอากาศ 31 พ.ค. 2560
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน