พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศิษย์เก่าจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ตอน 24 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา
 
ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พศ. 2509 เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนา ที่มีความรู้ความสามารถ ออกมาพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปี
 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศิษย์เก่าจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี 
ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น.
คุณสิทธิพร เผือกมณี พนัก...
ออกอากาศ 25 ก.พ. 2559
พิศุทธิ์ ทู้ไพเราะ ผู้ช่...
ออกอากาศ 18 ก.พ. 2559
ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ...
ออกอากาศ 11 ก.พ. 2559
สมชาย แสวงการ สมาชิกสภาน...
ออกอากาศ 04 ก.พ. 2559