คุณสิทธิพร เผือกมณี พนักงานการตลาด ททท.สำนักงานพัทยา ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติตอน 23 คุณสิทธิพร  เผือกมณี
 
ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พศ. 2509 เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนา ที่มีความรู้ความสามารถ ออกมาพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปี
 
คุณสิทธิพร  เผือกมณี พนักงานการตลาด ททท.สำนักงานพัทยา  ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ 
ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี 
ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น.
พิศุทธิ์ ทู้ไพเราะ ผู้ช่...
ออกอากาศ 18 ก.พ. 2559
ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน อ...
ออกอากาศ 11 ก.พ. 2559
สมชาย แสวงการ สมาชิกสภาน...
ออกอากาศ 04 ก.พ. 2559
สุเมธ ช่างเรือ ผู้ช่วยปร...
ออกอากาศ 28 ม.ค. 2559