พลเอกหัสพงษ์ ยุวนวรรธนะ ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พศ. 2509 เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนา ที่มีความรู้ความสามารถ ออกมาพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปี
 
พลเอกหัสพงษ์  ยุวนวรรธนะ  ศิษย์เก่าจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี 
ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น. 
นันทนา วงษ์ไทย ศิษย์เก่า...
ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2558
นภัค จิตศานติกุล ศิษย์เก่...
ออกอากาศ 03 ธ.ค. 2558
อิศรา ชูวิศิษฐ์ ศิษย์เก่า...
ออกอากาศ 26 พ.ย. 2558
พัชรศิริ เกียรติกำจาย ศิ...
ออกอากาศ 19 พ.ย. 2558