พัชรศิริ เกียรติกำจาย ศิษย์เก่าจากคณะสถิติประยุกต์ ตอน 12 พัชรศิริ  เกียรติกำจาย
 
ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พศ. 2509 เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนา ที่มีความรู้ความสามารถ ออกมาพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปี
 
คุณพัชรศิริ  เกียรติกำจาย ศิษย์เก่าจากคณะสถิติประยุกต์
 
ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี 
ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น.
อัจฉรา จุ้ยเจริญ ศิษย์เก่...
ออกอากาศ 12 พ.ย. 2558
ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ศิษ...
ออกอากาศ 05 พ.ย. 2558
สุรินทร์ สินรัตน์ ศิษย์เก...
ออกอากาศ 29 ต.ค. 2558
ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ศิ...
ออกอากาศ 22 ต.ค. 2558