อัจฉรา จุ้ยเจริญ ศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร ตอน 9 อัจฉรา จุ้ยเจริญ
 
ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พศ. 2509 เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนา ที่มีความรู้ความสามารถ ออกมาพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปี
 
คุณอัจฉรา จุ้ยเจริญ ศิษย์เก่าจากคณะภาษาและการสื่อสาร
 
ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี 
ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น.
ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ศิษ...
ออกอากาศ 05 พ.ย. 2558
สุรินทร์ สินรัตน์ ศิษย์เก...
ออกอากาศ 29 ต.ค. 2558
ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ศิ...
ออกอากาศ 22 ต.ค. 2558
วิเชียร เอมประเสริฐสุข ศิ...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2558