ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการบทสัมภาษณ์ คุณณัฐบูรณ์  พรรัตนเจริญ ศิษย์เก่าจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่าของสถาบันทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย 
โดยออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น. 
สุรินทร์ สินรัตน์ ศิษย์เก...
ออกอากาศ 29 ต.ค. 2558
ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ศิ...
ออกอากาศ 22 ต.ค. 2558
วิเชียร เอมประเสริฐสุข ศิ...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2558
พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู ศิษย์เก่...
ออกอากาศ 08 ต.ค. 2558