มารยาทการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นรายการวันนี้ที่นิด้า ตอน มารยาทการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
โดย ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม (อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า)
 
ออกอากาศ 16 สิงหาคม 2558 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 9.25 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN)
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
www.nida.ac.th
รู้เท่าทัน...ภัยจากโลกออน...
ออกอากาศ 09 ส.ค. 2558
เปิดตัวโครงการ 5 ทศวรรษ น...
ออกอากาศ 02 ส.ค. 2558
รู้...สู้ภัยแล้ง 2558
ออกอากาศ 26 ก.ค. 2558
เจาะตลาด AEC นิด้าจับมือ ...
ออกอากาศ 19 ก.ค. 2558
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน