คลิปสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 (2557)มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะรัฐศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐศาสนศาสตร์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 (2557)
 
คลิปสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศ...
ออกอากาศ 17 มี.ค. 2558
คลิปสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศ...
ออกอากาศ 17 มี.ค. 2558