คลิปสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 (2557)มหาบัณฑิต ชนนิกานต์ ลี่อำนวยเจริญ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก International College หลักสูตร Marketing Management เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 (2557)