พฤติกรรมพอเพียงในการบริหารการเงินของคนไทย (ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม)รายการ "สมัชชาประเทศไทย" ตอน พฤติกรรมพอเพียงในการบริหารการเงินของคนไทย แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ออกอากาศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553คุณภาพอุดมศึกษาไทย (รศ.ดร...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555
NIDA POLL (รศ.ดร.พาชิตชนั...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555