สมพร เชาวรินทร์ สมพร เชาวรินทร์
"นิด้าสอนให้รู้จัก Apply ทฤษฎีเข้ากับชีวิตจริง ซึ่งในการทำงานต้องใช้
ศิลปะในการเรียนรู้ผู้คนร่วมด้วย โดยการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ยอมรับที่จะถอยในบางครั้ง ใช้ความธรรมดา ความเรียบง่าย ความเข้าอก
เข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน คิดก่อนทำ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน"
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำ...
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
สมบัติ อนันตรัมพร
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน