สมเกียรติ ชินธรรมิตร์ สมเกียรติ ชินธรรมิตร์
"Professional Best จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด มีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งมั่นให้เป็น ผู้รู้ รู้ลึก รู้จริง เป็นผู้ตื่นตัว
กับการพัฒนาการเรียนรู้ ในวิทยาการใหม่ๆ และเป็นผู้เบิกบาน
จากการเป็นผู้ให้และคืนกลับสู่สังคม อย่ามุ่งที่จะเป็นคนรวยที่สุด
ในอาชีพของตน เพราะนั่นอาจกลายเป็นอุปสรรค และบางครั้ง
กลับเป็นตัวทำลายความสำเร็จเสียด้วยซ้ำ"
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ศิริพร ลีวรรณนภาใส
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
วีระ ศรีวัฒนตระกูล
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
วีระ เรืองสุขศรีวงศ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน