ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ชำนิ  ศักดิเศรษฐ์
"การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ ถูกต้อง และ สิ่งนี้เองที่จะนำมาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืนของ
บ้านเมือง และหัวใจของการทำงานด้านการเมืองคือการเข้าถึงประชาชน เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำอย่างไรจะให้
คนในชาติอยู่ดีกินดี มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชวลิต(ชวน) นิ่มละออ
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชวน ศิรินันท์พร
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชนิกา เชาวนปรีชา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน