ชัยรัตน์ สงวนชื่อ ชัยรัตน์  สงวนชื่อ
"ผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าแก้ปัญหา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้อง
กระจายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จและสร้าง
ความภาคภูมิใจสู่บุคลากรทุกระดับ"
ชวลิต(ชวน) นิ่มละออ
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชวน ศิรินันท์พร
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชนิกา เชาวนปรีชา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน