จริยา สกุลสุทธวงศ์ จริยา สกุลสุทธวงศ์
"อดทนตั้งใจในการทำงานอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผู้อยู่ใต้อำนาจ
โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรทั้งด้านการบริการ
ความซื่อสัตย์ และการแข่งขันอย่างมีคุณธรรม
และที่สำคัญต้องไม่ฉวยโอกาสในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง"
จรินทร์ จักกะพาก
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จงเจตน์ บุญเกิด
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554