จงเจตน์ บุญเกิด จงเจตน์ บุญเกิด
"ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้ง
เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ"
ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เกศสุดา ศาลิคุปต
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน