ระบบกฎหมายอาเซียนกับประเทศไทย 
รายการปัญญาแผ่นดิน : ระบบกฎหมายอาเซียนกับประเทศไทย
เนื่องในงานอาศรมวิชาการ Academic Forum ครั้งที่ 7 คณะนิติศาสตร์ นิด้า
ออกอากาศ 17 พฤศจิกายน 2556
 
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องโฮมชาแนล
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 - 21.00 น.
จาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สู่จ...
ออกอากาศ 10 พ.ย. 2556
"ไดออกซิน" มัจจุราชเงียบท...
ออกอากาศ 03 พ.ย. 2556
บทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพ...
ออกอากาศ 27 ต.ค. 2556
เสวนา กฎหมายคู่ชีวิต สิทธ...
ออกอากาศ 18 ส.ค. 2556