"ไดออกซิน" มัจจุราชเงียบที่อยู่รอบตัวเรา 
รายการปัญญาแผ่นดิน : "ไดออกซิน" มัจจุราชเงียบที่อยู่รอบตัวเรา
โดย ดร.รุจยา บุณยทุมานนท์ และดร.นงรัตน์ อิสโร
ออกอากาศ 3 พฤศจิกายน 2556
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องโฮมชาแนล
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 - 21.00 น.
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
บทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพ...
ออกอากาศ 27 ต.ค. 2556
เสวนา กฎหมายคู่ชีวิต สิทธ...
ออกอากาศ 18 ส.ค. 2556
ยิ้มให้กว้าง หายใจให้ยาว ...
ออกอากาศ 01 ก.ย. 2556
ตอนที่ 16 ประมวลสรุปสุดยอ...
ออกอากาศ 06 ก.พ. 2556