งานเสวนาและแสดงจุดยืน"จาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
งานเสวนาและแสดงจุดยืน
"จาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" 

ในวันที่ 6 พย.56 ที่ผ่านมา
นำทัพ โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์
อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สภาสถาบันพบประชาคม
ออกอากาศ 14 ก.ย. 2559
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเม...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555