เสวนาวิชาการ "จะปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร?"  รายการที่นี่เสรีไทย เสวนาวิชาการ "จะปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร?"
โดย คุณอภินันท์  จันทรังษี และภูมิบุญญ์  แช่มช้อย
จัดโดย 
โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 - 23.00 น.
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
 
เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 โดย ...
ออกอากาศ 03 ต.ค. 2556
เขื่อนแม่วงก์ คือคำตอบสุด...
ออกอากาศ 26 ก.ย. 2556
2 ล้านล้าน ยกระดับการพัฒน...
ออกอากาศ 19 ก.ย. 2556
โครงการรับจำนำข้าวสู่กระบ...
ออกอากาศ 12 ก.ย. 2556