เขื่อนแม่วงก์ คือคำตอบสุดท้ายแล้วหรือ? โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ รายการที่นี่เสรีไทย ตอน เขื่อนแม่วงก์ คือคำตอบสุดท้ายแล้วหรือ?
โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ  ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  (ประเทศไทย)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 - 23.00 น.
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภัคพงค์  พจนารถ
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
 
2 ล้านล้าน ยกระดับการพัฒน...
ออกอากาศ 19 ก.ย. 2556
โครงการรับจำนำข้าวสู่กระบ...
ออกอากาศ 12 ก.ย. 2556
ยุติบทบาทแกนนำ “พันธมิตรฯ...
ออกอากาศ 05 ก.ย. 2556
บันทึกสองเท้า (ดร.ชุมพล ...
ออกอากาศ 29 ส.ค. 2556