ยุติบทบาทแกนนำ “พันธมิตรฯ” โดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
รายการที่นี่เสรีไทย ตอน ยุติบทบาทแกนนำ “พันธมิตรฯ”
โดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 - 23.00 น.
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุวิชาเป้าอารีย์
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
 
บันทึกสองเท้า (ดร.ชุมพล ...
ออกอากาศ 29 ส.ค. 2556
ปรับราคาก๊าซหุงต้ม โดย ม...
ออกอากาศ 22 ส.ค. 2556
วิกฤตน้ำมันรั่วในประเทศไท...
ออกอากาศ 15 ส.ค. 2556
ความรับผิดชอบของปตท. กรณี...
ออกอากาศ 08 ส.ค. 2556