บันทึกสองเท้า (ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว) 
รายการที่นี่เสรีไทย ตอน บันทึกสองเท้า
โดย ดร.ชุมพล  ครุฑแก้ว หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟแวร์  สวทช.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 - 23.00 น.
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภัคพงค์  พจนารถ
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
 
ปรับราคาก๊าซหุงต้ม โดย ม...
ออกอากาศ 22 ส.ค. 2556
วิกฤตน้ำมันรั่วในประเทศไท...
ออกอากาศ 15 ส.ค. 2556
ความรับผิดชอบของปตท. กรณี...
ออกอากาศ 08 ส.ค. 2556
วิกฤตศรัทธาพุทธศาสนา โดย ...
ออกอากาศ 01 ส.ค. 2556