ยิ้มให้กว้าง หายใจให้ยาว หาวให้เป็น โดย นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง รายการปัญญาแผ่นดิน ตอน ยิ้มให้กว้าง หายใจให้ยาว หาวให้เป็น
โดย นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องโฮมชาแนล
ตอนที่ 16 ประมวลสรุปสุดยอ...
ออกอากาศ 06 ก.พ. 2556
ตอนที่ 15 การวิเคราะห์ควา...
ออกอากาศ 05 ก.พ. 2556
ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 22 ม.ค. 2556
ตอนที่ 13 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 21 ม.ค. 2556