ปรับราคาก๊าซหุงต้ม โดย มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี  
ปรับราคาก๊าซหุงต้ม  โดย มล.กรกสิวัฒน์  เกษมศรี อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภา 
ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 22.00 -23.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ 
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์  
วิกฤตน้ำมันรั่วในประเทศไท...
ออกอากาศ 15 ส.ค. 2556
ความรับผิดชอบของปตท. กรณี...
ออกอากาศ 08 ส.ค. 2556
วิกฤตศรัทธาพุทธศาสนา โดย ...
ออกอากาศ 01 ส.ค. 2556
เสวนา รักชุมชนรักษ์สิ่งแว...
ออกอากาศ 25 ก.ค. 2556