วิกฤตน้ำมันรั่วในประเทศไทย โดย มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี 
วิกฤตน้ำมันรั่วในประเทศไทย  โดย มล.กรกสิวัฒน์  เกษมศรี อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภา
ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 22.00 -23.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์  
ความรับผิดชอบของปตท. กรณี...
ออกอากาศ 08 ส.ค. 2556
วิกฤตศรัทธาพุทธศาสนา โดย ...
ออกอากาศ 01 ส.ค. 2556
เสวนา รักชุมชนรักษ์สิ่งแว...
ออกอากาศ 25 ก.ค. 2556
คลิปเสียง ต้อนรับ ครม.ชุด...
ออกอากาศ 18 ก.ค. 2556