ความรับผิดชอบของปตท. กรณีน้ำมันรั่ว (ดร.ภัคพงศ์ พจนารถและ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์) 
รายการที่นี่เสรีไทย ตอน ความรับผิดชอบของปตท. กรณีน้ำมันรั่ว
โดย ดร.ภัคพงศ์  พจนารถและ ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 - 23.00 น.
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
วิกฤตศรัทธาพุทธศาสนา โดย ...
ออกอากาศ 01 ส.ค. 2556
เสวนา รักชุมชนรักษ์สิ่งแว...
ออกอากาศ 25 ก.ค. 2556
คลิปเสียง ต้อนรับ ครม.ชุด...
ออกอากาศ 18 ก.ค. 2556
บริษัทนำร่อง UNIDO (คุณอธ...
ออกอากาศ 11 ก.ค. 2556