วิกฤตศรัทธาพุทธศาสนา โดย รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 
รายการที่นี่เสรีไทย ตอน วิกฤตศรัทธาพุทธศาสนา 
โดย รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 - 23.00 น.
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
เสวนา รักชุมชนรักษ์สิ่งแว...
ออกอากาศ 25 ก.ค. 2556
คลิปเสียง ต้อนรับ ครม.ชุด...
ออกอากาศ 18 ก.ค. 2556
บริษัทนำร่อง UNIDO (คุณอธ...
ออกอากาศ 11 ก.ค. 2556
ทำความรู้จัก "UNIDO" โดย...
ออกอากาศ 04 ก.ค. 2556