เสวนา รักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รายการที่นี่เสรีไทย ตอน รักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์ และศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ จัดโดย สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 - 23.00 น.
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
http://www.nida.ac.th
คลิปเสียง ต้อนรับ ครม.ชุด...
ออกอากาศ 18 ก.ค. 2556
บริษัทนำร่อง UNIDO (คุณอธ...
ออกอากาศ 11 ก.ค. 2556
ทำความรู้จัก "UNIDO" โดย...
ออกอากาศ 04 ก.ค. 2556
กองทุนกู้ยืม "กยศ. - กรอ....
ออกอากาศ 27 มิ.ย. 2556