คลิปเสียง ต้อนรับ ครม.ชุดใหม่ (รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
 รายการที่นี่เสรีไทย ตอน คลิปเสียง ต้อนรับ ครม.ชุดใหม่
โดย รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน
ออกอากาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 22.00 - 23.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องสุวรรณภูมิ
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
บริษัทนำร่อง UNIDO (คุณอธ...
ออกอากาศ 11 ก.ค. 2556
ทำความรู้จัก "UNIDO" โดย...
ออกอากาศ 04 ก.ค. 2556
กองทุนกู้ยืม "กยศ. - กรอ....
ออกอากาศ 27 มิ.ย. 2556
จำนำข้าว ขาดทุน 2.6 แสนล้...
ออกอากาศ 20 มิ.ย. 2556