การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 1 (สำนักวิจัย) การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร จัดโดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555
Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555
How to do Research and ge...
ออกอากาศ 03 ก.ค. 2555
ASEAN - ROK Forum 2011
ออกอากาศ 07 ก.ค. 2554
สารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5 : วิจิตรศิลป์จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและฉากบังเพลิง
06 ต.ค. 2560
NIDA ร่วมกับ NATION TV ช่อง 22 จัดทำสารคดี : ในรัชกาลที่ 9 สารคดีพิเศษ บันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ติดตามรับชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 11:30 ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ตั้งแต่วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 รวม 15 ตอน