จิตวิวัฒน์ (ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)รายการ "สมัชชาประเทศไทย"
ตอน จิตวิวัฒน์ 
แขกรับเชิญ ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
FTA ( ผศ.ดร.สมพจน์ กรรนุช...
ออกอากาศ 25 ก.พ. 2553
ก่อนการตัดสิน 76,000 ล้าน...
ออกอากาศ 18 ก.พ. 2553
FTA คืออะไร (ผศ.ดร.สันติ ...
ออกอากาศ 04 ม.ค. 2553
ประเมินสถานการณ์การเมือง ...
ออกอากาศ 28 ม.ค. 2553