FTA ( ผศ.ดร.สมพจน์ กรรนุช)รายการ "สมัชชาประเทศไทย"
ตอน  FTA  
แขกรับเชิญ  ผศ.ดร.สมพจน์  กรรณนุช
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
ก่อนการตัดสิน 76,000 ล้าน...
ออกอากาศ 18 ก.พ. 2553
FTA คืออะไร (ผศ.ดร.สันติ ...
ออกอากาศ 04 ม.ค. 2553
ประเมินสถานการณ์การเมือง ...
ออกอากาศ 28 ม.ค. 2553
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒ...
ออกอากาศ 14 ม.ค. 2553