ประเมินสถานการณ์การเมือง (รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยพร)รายการ "สมัชชาประเทศไทย"
ตอน  ประเมินสถานการณ์การเมือง
แขกรับเชิญ รศ.ดร.ไชยยันต์  ไชยพร
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒ...
ออกอากาศ 14 ม.ค. 2553
การบริหารงานของ กทม.(ดร.ว...
ออกอากาศ 07 ม.ค. 2553
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนก...
ออกอากาศ 31 ธ.ค. 2552
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนก...
ออกอากาศ 24 ธ.ค. 2552