กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤตรายการ "สมัชชาประเทศไทย"
ตอน กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤต
แขกรับเชิญ  รศ.ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
การบริหารงานของ กทม.(ดร.ว...
ออกอากาศ 07 ม.ค. 2553
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนก...
ออกอากาศ 31 ธ.ค. 2552
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนก...
ออกอากาศ 24 ธ.ค. 2552
การเมืองภาคประชาชน
ออกอากาศ 17 ธ.ค. 2552