การบริหารงานของ กทม.(ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน)รายการ "สมัชชาประเทศไทย"
ตอน การบริหารงานของ กทม.
แขกรับเชิญ ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนก...
ออกอากาศ 31 ธ.ค. 2552
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนก...
ออกอากาศ 24 ธ.ค. 2552
การเมืองภาคประชาชน
ออกอากาศ 17 ธ.ค. 2552
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2552