แนวโน้มและทิศทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยรายการ "สมัชชาประเทศไทย"
ตอน  แนวโน้มและทิศทางการลงทุน กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
โดยความร่วมมมือระหว่างสำนักฝึกอบรมและสมาคมสโมสรนักลงทุน
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
แนวโน้มและทิศทางการลงทุนก...
ออกอากาศ 24 ธ.ค. 2552
การเมืองภาคประชาชน
ออกอากาศ 17 ธ.ค. 2552
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2552
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับก...
ออกอากาศ 03 ธ.ค. 2552