แนวโน้มและทิศทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยรายการ "สมัชชาประเทศไทย"
เสวนาทางวิชาการเรื่อง "แนวโน้มและทิศทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 1"
แขกรับเชิญ  ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นองปาฐก
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
การเมืองภาคประชาชน
ออกอากาศ 17 ธ.ค. 2552
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2552
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับก...
ออกอากาศ 03 ธ.ค. 2552
ปัญหาและทางออกของมาบตาพุต...
ออกอากาศ 19 พ.ย. 2552