การเมืองภาคประชาชนรายการ "สมัชชาประเทศไทย"
ตอน  การเมืองภาคประชาชน
แขกรับเชิญ  ทพ.ศุภผล  เอี่ยมเมธาวี
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
ออกอากาศ 10 ธ.ค. 2552
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับก...
ออกอากาศ 03 ธ.ค. 2552
ปัญหาและทางออกของมาบตาพุต...
ออกอากาศ 19 พ.ย. 2552
ปัญหาและทางออกของมาบตาพุต...
ออกอากาศ 19 พ.ย. 2552